Kozludere

Kozludere adı Yunanca bir kelime olan “koz” dan (ceviz) gelmektedir. Geçmiş yıllarda burada Rumlar oturmuş, günümüzde Kozludere-Küme evleri olarak geçmekte ve Kemalpaşa ilçesinin Atatürk Mahallesi’ne bağlı bir yerleşim birimini oluşturmaktadır. Nif Dağı’nın kuzey eteklerinde, Kemalpaşa’nın 6 km güneyinde kalmaktadır. Evler arası mesafe olduğu için dağınık yerleşme şekli görülmektedir.

Nüfus, Karadeniz’den göçle gelmiş, yerli olarak 3 hane var. Evler genellikle tek katlı, eskiden taş olan evler yıkılmış. Yakın çevresinden Kozludere geçmekte ve vadisinde Sivri Tepe doğal güzellikleri oluşturmaktadır. Mahalleye Kemalpaşa’da çıkılırken kale kalıntıları vardır, yakınlarda mağaralar bulunmaktadır. Mahallenin üstünde bir zamanlar “Hacı Mehmet Konağı” olduğu söylenmekte ise de bugün hiçbir kalıntı yoktur. Bu çevrede yaşanmış tarihsel olay olarak şu anlatılmaktadır: …Yunanlılar Türkleri saklamış ve karşılığında Türklerin onları Atatürk’ten korumalarını istemişlerdir”. Burası göçle iskân edildiği için gelenler kendi adetlerini sürdürmektedirler. Sözgelimi; Gümüşhane’ye ait “Kasırga Eğlencesi” düzenlenmekte, kuymak, mısır ekmeği, Trabzon ekmeği, şambali, katmer, Erzurum kadayıf dolması gibi yemekler yapılmaktadır. Geçim faaliyetleri, inşaat işleri ve kiraz yetiştiriciliğidir, aileler kendilerine yetecek kadar ekim yapmaktadır. Efelerle ilgili olarak Çakıcı’nın buralara geldiği, Nazarköy yolunda Efe yatağı olduğu belirtilmiştir.

Bir cevap yazın