top of page
bozdag2.jpg
Biz, Efeler Yolu'nda
efeler yolu logo tasarımı transparan fon

Biz, Efeler Yolu’nda, doğanın ve tarihin birlikteliğini kaybetmemek için yürümek isteyen bir ekibiz. En büyük amacımız; uygarlıkların aşındırdığı ama birlikte güçlendiği; damarlarında zengin tarihi ve arkeolojik bir miras barındıran, dallarında çeşit çeşit canlının yaşadığı, verimli topraklarında tadını yaşama veren bitkilerin yetiştiği bu zengin coğrafyadaki doğal, tarihi ve kültürel zenginliği ortaya çıkarmak, hep diri tutmak. Biz, tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve farklı kültürlerin izlerini, zengin bir ekosistemi konuk ederek devam ettiren İzmir çevresindeki dağlarda, yaylalarda ve köylerde; doğayı, tarihi ve kültürel miraslarımızı arayan bir ekibiz.

Biz, Efeler Yolu’nda, kimliğini İzmir’in tarihi dokusundan alan bir açık hava müzesi hayal ediyoruz. Patikalarında daha önce yürümüş uygarlıkların izlerini takip ederek, savaşların ve afetlerin ardından yüzlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış köprü ve kalelerin sağlamlığını örnek alarak, masallardan fırlamış ormanları ve onlara eşlik eden bin bir çeşit canlıyı izleyerek; insanı doğaya yeniden kavuşturacak bir yolun peşindeyiz.

 

Bütün bu duygularla başladık yolumuz için yürümeye, araştırmaya, keşfetmeye… Biz, Efeler Yolu’nda, doğamızı ve köklerimizi yeniden keşfediyor ve geleceğimizi korumaya çalışıyoruz. Bu yüzden büyük bir ekibiz, birbirinden beslenen ve birbiriyle güçlenen.

Biz, Efeler Yolu’nda, arkeoloji, bitki bilim, coğrafya, çevre bilim, ekonomi, görsel sanatlar, jeoloji, halk tarihi, iletişim, sağlık, spor, sosyoloji, tarih, tekstil, turizm ve ziraat gibi çeşitli alanlarda araştırmalar ve sanatsal değerleri ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Kimimiz Efeler Yolu coğrafyasının özellikleri ve gereksinimlerini araştırıyoruz, kimimiz arkeolojik yapısını ve tarihi mirasını… Kimimiz bu coğrafyada yaşayanların toplumsal özelliklerini, kimimiz sosyo-ekonomik durumu ve kırsal kalkınma için gereken adımları araştırıyoruz. Kimimiz bölge kalkınmasında turizmin
rolünü ve hedeflerini incelerken, kimimiz bu coğrafyanın var olan veya canlandırılması gereken kültürel ve sanatsal özelliklerini belirliyoruz. Bir ekibimiz bölgenin tarıma dayalı ekonomisinin özellikleri ve ayrıcalıklarını ortaya çıkarırken, bir ekibimiz endemik bitkiler ve soyları tehlikede olan canlı türlerinin belirlenmesi için çalışıyor. Kimimiz ise Efeler Yolu’nun rotasını oluşturarak yürüyüşçülerin kullanacağı patikaları, dar yolları, kadim ticaret yollarını bulup yürüyüşe en uygun olacak şekilde bağlamaya çalışıyoruz.

 

Biz, Efeler Yolu’nda, tarihe, kültüre, doğaya dair çok şey öğreniyoruz. Ekibimizin ortaya çıkardığı her bilgi, hepimiz için altın değerinde oluveriyor. Rota ekibimizin çektiği fotoğraflar, videolar ve kimi zaman kaydettiği doğa sesleri, onlarla birlikte yürüyemeyen ve rotanın tamamlanmasını bekleyen bizleri heyecanlandırıyor ve bir o kadar da meraklandırıyor. Ardıç kuşu ve ardıç ağacının hikayesini dinlerken biz, hem hayal ediyoruz onların birbirlerine bağlılığını hem de bir mucizeye tanıklık etmiş gibi açılıyor gözlerimiz. Kalbimiz eriyor doğadaki büyük aşkın örneklerini ve işbirliklerini dinledikçe. Gözümüzün önüne geliyor örneğin ardıç kuşu ve ardıç ağacı, birer çizgi film karakteri misali… Bu yüzden biz, Efeler Yolu’nda, doğamız için varız! diyoruz.

 

Biz, Efeler Yolu’nda, tarihimizi öğreniyoruz farklı farklı kaynaklardan. Her uygarlığın bıraktığı mirası, bu coğrafyada yürümüş her bir liderin izlerini, bize bırakılmak istenen her bir yapı taşını; kimi zaman çeşmeyi, köprüyü, antik yolları, mezarları buluyoruz, duyuyoruz. Sadece araştırmacıların bildiği bir tarih olarak kalmasın, herkes öğrensin istiyoruz. Öğrensin ki, hep beraber sahip çıkabilelim, koruyabilelim! Hep aynı heyecanla dinliyoruz bu yüzden tarihi, arkeolojik, jeolojik ve sosyolojik özellikleri. Kimi zaman büyüklerinden yerel efsaneleri, mitleri dinleyen küçük çocuklar gibi… Tarihi öğrendiğimiz okul sıralarının anlatmaya yetmediği yepyeni bir hikaye sunuyor çünkü bize bu coğrafyanın mucizeleri, her bir taşıyla, sesiyle, kokusuyla... Bu yüzden biz, Efeler Yolu’nda, tarihimiz ve kültürümüz için varız! diyoruz.

Biz, Efeler Yolu’nda, biliyoruz ki yaşanacak çok macera olacak! Doğanın güzelliği kadar, macerası da hiç bitmeyecek. Bu yüzden de, doğaya, rotayı oluşturmaya giden ekiplerimizi, hep can kulağıyla dinliyoruz. Kimi zaman dağlarda yılkılarla karşılaşıp onların yanından sessizce nasıl geçtiklerini, yaban hayvanlarının ise kendilerinden nasıl kaçtıklarını anlatıyorlar, gülüyoruz. Kimi zaman varlığını dahi bilmediğimiz yaban hayvanlarına, bilmeden ne zorluklar çektirdiğimizi öğrenip üzülüyoruz. Bir yandan canlı hayatına daha da artan bir hayranlık duyuyoruz, diğer yandan ise yıllardır insanlığın onlara verdiği zararların ağır yükünü hissediyoruz omuzlarımızda… Bu yüzden biz, Efeler Yolu’nda,
canlılar için varız! diyoruz.

 

Rotamız tamamlandığında; doğamıza, tarihimize ve kültürümüze dönüş için,

haydi hep birlikte Efeler Yolu’nda Biz olmaya!

Selin Balcı
bottom of page